Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.

Alapítvány

A hajdani kiskunmajsai "Napsugár Óvoda" (6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.) dolgozói 1995. március 27-én, 34 fővel - mint alapítók - meghatározatlan időre alapítványt hoztak létre.
Az alapítvány neve: "Az Egészséges Gyermekekért Alapítvány"
Alapítványunk célja:
  1. anyagi támogatás nyújtása a gyermekek testi nevelése, egészségesebb életmódra szoktatása céljából.
  2. Esélyegyenlőség megteremtése a hátrányosabb helyzetben élő gyermekeknek.
  3. Hosszan tartó betegség kórházi kezelés esetén anyagi támogatás nyújtása.
  4. Játékok, szemléltető eszközök és sporteszközök beszerzéséhez nyújtandó támogatás, amely az óvodai ellátás színvonalát emeli, és ezáltal a gyermekek egészségesebb fejlődését biztosítja.
Az alapítvány székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Napsugár Óvoda
Az alapítvány kezelője egy háromtagú kuratórium:
Elnöke: Kovács-Bera Dóra
Tagjai:
  1. Kuklis-Pócsik Ildikó
  2. Törökné Szilágyi Lilla Erzsébet
A Kuratórium feladata:
az alapítványi vagyon kezelése, és az alapítvány célja szerinti felhasználásáról való döntés.
Az elmúlt évek során Óvodánk alapítványának munkáját az óvoda többszöri névváltozása sem befolyásolta.
Az óvodában, az egészséges életmód minden lehetőségét kihasználtuk:
  1. kiemelten kezeltük a vízhez szoktatást, az úszásoktatást,
  2. a vitaminnapok,- hetek rendszeres megszervezését,
  3. gimnasztikai, és egyéb torna rehabilitációs eszközökkel történő udvari és tornatermi fejlesztést,
  4. a sószoba, sólámpa, "somokozó", sószekrények adta lehetőségek kihasználását.
Óvodánk alapítványa mindenkor arra törekedett, hogy a mindennapi egészségnevelés a gyermeki és szülői tudatformálás eszköze legyen.
Évente rendeztünk "Egészséghetet", mely az egészséges táplálkozás jegyében zajlott. Ezen rendezvény során a gyerekek megismerkedhettek a korszerű, de szokatlan magvakkal, italvariációkkal, turmix italokkal, a gyümölcsök tálalási variációival, mindeközben bővítettük ismereteiket, fejlesztettük esztétikai érzéküket.
Heti rendszerességgel gyümölcs és zöldség napokon ismerkedtek a konkrét ízekkel, - kihasználva a gyermeki kíváncsiságot - ugyanolyan élvezettel kóstolgatták a sárgarépát, káposztát, mint akármelyik finom gyümölcsöt.
Óvodapedagógusaink és dajkáink ilyenkor is kiemelten figyeltek a terítésre, az esztétikára, a higiéniára.
Az óvodai vízhez szoktatás, - úszás oktatás, már az 1999-es "új" nevelési program kiemelt feladata lett. Nagyon jó eredményeket értünk el, kiemelkedő pedagógusi tevékenységgel. Ezen alkalmakhoz az évek során körülbelül húsz hajszárítót vásároltunk. Vettünk strandlabdákat, úszódeszkákat, melyek garantálták a minőségi vízhez szoktatási pedagógiai, és nevelői munkát. Kolléganőink, dajkáink kiemelkedő munkát végeztek, úgy pedagógiai, mint nevelési területeken, amikor a gyermekek épségségét óvták a szokatlan, uszodai közegben.
Védőnői segítséggel, demonstrációval a gyermekek megismerkedhettek a táplálkozási szokásokkal, jó hangulatú bemutatóval egybekötve.
A gyermekek számára fontos a folyamatos vízpótlás, ezért udvari ivókutakat szereltettünk fel.
A csoportszobákba vettünk párásító készülékeket, ventillátorokat, melyek nyáron jó szolgálatot tettek, és tesznek.
Óvodánk tornatermébe Bady-Roll testhenger családot, és Redon-doboll labdákat vettünk, valamint tükörfalat és tíz darab bordásfalat szereltettünk fel.
Alapítványunk a nyugodt pihenést, és mentálhigiénés nevelést figyelembe véve, az óvoda ablakaira redőnyt, reluxát szereltetett.
Három hűtőszekrényt vásároltunk, hogy a speciális, elkülönítendő gyümölcsöket, joghurtokat azokban tudjuk tárolni.
Az egészségre nevelés számos színterét figyelembe véve, hangsúlyt fektettünk az udvari játékok vásárlására, javítására, melyek azonban sajnos idővel folyamatos pótlásra szorulnak. ROTIKOM-ot, hintaállványt, udvari kombinált fajátékot, udvari játszóházat vásároltunk. Korábban csővázas teraszt építtettünk, hogy védjük a gyerekeket az időjárás viszontagságaitól.
Az elmúlt évek folyamán nagyon sok labdát, ugráló kötelet vásároltunk, egyéb játékokkal együtt.
Három darab nagyméretű, védőhálóval, és UV-szűrővel ellátott trambulint vettünk gyermekeink számára.
Sószobánkba egy mázsa parajdi sót vettünk, a "somokozó" feltöltésére, valamint két darab világító, melegítő berendezést, hogy az ideális hőmérsékletet is biztosítani tudjuk.
Kiemelkedő fontosságú eredményeink, melyeket sikeres pályázataink segítségével értünk el:
  1. 2011-ben pályázati pénzen SÓSZOBÁT tudtunk létre hozni.
  2. 2012-ben újabb pályázati pénzen udvari ROTIKOM játék vásárlása vált lehetővé.
  3. 2013-ban ismételten pályázati pénzen ROTIKOM kiegészítőket vettünk, és textíliákat vásároltunk a gyermekek számára.
Három év alatt több mint 3,2 millió Ft-al gazdagodott az óvoda, pályázataink révén.
Összegezve:
Minden olyan lehetőséget kihasználtunk, és kihasználunk, melyek adekvátak az alapítvány céljaival. Hosszú távú céljainknak mindig alárendeljük a feladatokat, és vásárlásainkkal konkrét célirányos feladatokat oldunk meg. Kiemelten kezeljük az egészségmegőrzést, a csoportszobákban, a tornateremben, az uszodában, az udvaron egyaránt.
Ennek alárendelve, mindig a kuratórium közös döntése alapján hoztuk meg döntéseinket.
Hogy dönteni tudtunk, az mindig a felajánlott összegektől függött.
Köszönjük a Szülőknek, és minden Jószándékú Felajánlónak, akik adójuk 1%-nak felajánlásával lehetővé tették a fentiek megvalósítását!
Életképek "Az Egészséges Gyermekekért Alapítvány" életéből