Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.

Magunkról

A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda vegyes életkorú gyermekekből álló csoportokkal működő nevelési intézmény. A Bajcsy-Zsilinszky u. 14. sz. alatti épületben 9 csoporttal, a Fő u. 111. sz. alatti épületben 4 csoporttal működik.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 1995-ben „AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT” elnevezésű alapítványt hozott létre. E gondolat jegyében a nevelőtestület helyi Óvodai Nevelési Programot írt, „Egészséges életmódra nevelés” címmel, mely összhangban van az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjában foglaltakkal és a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelési Programmal, 2010 szeptemberétől eszerint dolgozunk.
Alapértékünk az egészség megőrzése. Ez az alapja annak, melyre minden boldog, mosolygó gyermek építkezhet, ennek birtokában lesz nyitott, kíváncsi és érdeklődő. Kiemelt helyet kap a táplálkozás, a mozgás, az edzettség biztosítása az egészségvédelem, a mentálhigiénia és az egészséges környezet.
A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, melynek meghatározói:
  • a genetikai adottságok,
  • az egyéni érés üteme,
  • az egyéni fejlődésének sajátos törvényszerűségei,
  • a környezet és a nevelői hatások.
Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy óvodánk biztosítani tudja városunkban a színvonalas és eredményes óvodai nevelést, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert testileg, lelkileg szellemileg biztonságban tudhatják őket.